ml topbanner1

Hypnos - Vad är det?

 

 

 

Kontakta mig ... >


Hypnos är ett fullständigt naturligt fenomen med förutsägbara verkningar. 

Det är helt uteslutet att en person kan behärskas, manipuleras eller försättas i djup trance mot sin vilja. En person i hypnos sover inte utan väljer bara att temporärt vara mer inre upplevande än yttre. Ingen kan någonsin förmås att göra saker mot sin vilja. Alla med normal intelligens och koncentrationsförmåga (det sista innebär att mentalt handikappade, mycket unga barn och drogpåverkade personer i praktiken inte kan räknas till den kategorin) kan erfara det hypnotiska tillståndet. 

Det är inte ovanligt att man hör någon säga; "mig kan ingen söva". Eller "jag skulle inte vilja att någon annan kontrollerade mig". Eller "tänk om jag kommer att häva ur mig en massa saker jag inte alls vill att någon annan ska höra". Uttalanden som dessa visar bara på en grundläggande missuppfattning om vad hypnos egentligen är. Hypnos, ett fullständigt naturligt fenomen, ett högst behagligt och skönt avslappnat tillstånd. 

Denna urgamla metod används alltmer som komplement inom skolmedicinen där den visat sig vara ett värdefullt alternativ till droger vid narkos och smärtlindring.
I England användes hypnos i många sjukhus vid kirurgiska ingrepp fram till 1840 då kemisk bedövning blev vanligare. Hypnos har använts i tusentals år för att effektivt påskynda läkning samt lindra stressymtom. 

En god definition på hypnos lyder: "Ett tillstånd av avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner". Hypnos i sig är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Som bonus brukar klienten komma i kontakt med ett djupare lugn som följer med in i vardagen.

Terapeuten använder sin röst för att försätta klienten i hypnos. Det är möjligt att denne inte känner sig hypnotiserad, utan upplevelsen känns mer som en mental och fysisk avkoppling. Klienten har varit i hypnos men har en annan bild av hur det ska kännas. Ibland kan klienten sjunka ner i väldigt djup hypnos och får känslan av att ha sovit. Det gör ingenting, för öronen och sinnet hör och tar till sig budskapet. 

Scenhypnos har ofta gett folk en skev uppfattning av att hypnos är något magiskt. 
Hypnos har ingenting med trollstavar och ockulta förmågor att göra. Även om klienten förmodligen kommer tycka att det var rent magiskt hur symtomen bara försvann och självkännedomen ökade. 

OBS! Ibland kan lösningar komma mycket fort - det är underbart - men, ibland krävs en del tålamod, eftertanke och reflektion för att uppnå ett varaktigt resultat. 

Jag respekterar Ditt tempo, Din takt att växa och mogna.

 

 

 

Här finns det mer att läsa ... >

billy persson mindlift 6431 WEB
aj logo hjemmesider graa WEB

   MINDLIFT  |  Praktik: Engelbrektsgatan 10, 211 33 Malmö  |  Tidbeställning absolut bäst via SMS: 0721 - 815 411  |  Kontakt >